Pomoc w opiece nad seniorem

Opieka nad seniorem 24 proponuje możliwość opieki nad chorymi oraz starszymi osobami w całym kraju. Oferta stanowi różnorodne formy opieki, w tym opieka prywatna na godziny, prywatne i państwowe domy opieki, a także domowe oraz stacjonarne hospicja. Pomoc skierowana jest do osób starszych wymagających wsparcia, niepełnosprawnych, leżących w wyniku choroby i nie tylko, a usługi świadczone są przez kompetentny zespół lekarski, pielęgnarek, opiekunów czy rehabilitanów. https://opiekanadseniorem24.pl