ZEME

ZEME jest firmą specjalizującą się w odbiorze odpadów przemysłowych, a także w ich transporcie do miejsc , gdzie zostaną ponownie wykorzystane w formie recyklingu. Są to odpady takie jak tworzywa sztuczne, makulatura, odpady drewniane, folie, odpady spożywcze oraz odpady niebezpieczne. Przebieg gospodarki odpadami w firmie ZEME odbywa się z uszanowaniem środowiska, zgodnie z prawem, a także w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów. Firma dysponuje nowoczesnymi samochodami, które zapewniają sprawny transport odpadów. ZEME oferuje swoje usługi na terenie Polski, a także współpracuje z klientami zagranicznymi. Specjaliści ZEME służą poradą i doradztwem w obrębie gospodarki odpadami, a także w doborze odpowiedniego rozwiązania, dostosowanego do indywidualnych wymagań Klienta.

Kontakt

+48 797 711 985
biuro@zeme.com.pl
www: https://zeme.com.pl/